Nytt medlem

Medlemskap i BOK gir deg mulighet til å stille ut dine kaniner og delta på hoppekonkurranser.

Du blir også medlem av Norges Kaninavlsforbund og får tilsendt medlemsbladet Tidskrift for Kaninavl 10 ganger i året.

Kontingentsatsene er:

Voksen: kr. 650,-
Junior: kr. 450,-
Familiemedlem: kr. 305,-
Familie gruppe: kr. 1.565,-

Alle feltene under må fylles ut.

HovedmedlemFamiliemedlem**********************************************************************************

Melding

Om du har valgt familiemedlem øverst i skjemaet, må du huske å oppgi medlems nummer og/eller navn på hovedmedlemmet i meldingsfeltet.