Styret

2015

Formann: Sturle Skeidsvoll
Nestformann: Bård Jebsen
Sekretær: Karl Martin Fjell
Kasserer: Marita Tørset
Styremedlem: Annette Floen
1. varamedlem: Jonny Kirkebirkeland
2. varamedlem: Helene Floen Osland
Revisor:
Vara:
Valgkomite Annette Floen
Cecilie Fiskeseth
Sindre Skeidsvoll