Medlem

Medlemskap i BOK gir deg mulighet til å stille ut dine kaniner og delta på hoppekonkurranser.
Du blir også medlem av Norges Kaninavlsforbund og får tilsendt medlemsbladet Tidskrift for Kaninavl 8 ganger i året.
Ønsker du å bli medlem kontakt oss her.