ABC om kaniner

Kaninvettreglene.

 1. Legg ikke ut som storoppdretter uten erfaring.
  Med for mange avlsdyr og/eller raser, vokser det hele deg raskt over hodet og du går lei.
  La heller stallen vokse med interessen og erfaringen.
 2. Tenk avlsmessig fremover.
  Avl ikke frem flere kull enn du har bur til, eller på mindre burareal enn rasen tilsier.
 3. Lag burene praktiske, dvs. at de er lette å rense og fore.
  Solide bur er å foretrekke. Uventede kull med kjente/ukjente fedre er alltid en ubehagelig overraskelse, enten det må skyldes skrape kanintenner, eller unger i nabolaget.
 4. Vis respekt for dine nærmeste og omgivelsenes forhold til kaniner som husdyr: Foreldre, naboer , borettslag, barn osv.
 5. Grav deg ned i faglitteraturen om nødvendig.
  Det finnes mange gode bøker om kaninstell på forskjellige nivå.
 6. Lytt til erfarne kaninfolk.
  De kan gi deg mange gode tips om foring, stell, behandling av sykdommer mm.
 7. La ikke kaninen bli familiens «avfallsbøtte».
  Noen kjøkkenrester i ny og ne er ikke nok, spesielt ikke for ungdyr i vekst, store raser, hoer med kull, etc. Kaninen krever et variert kosthold. Ferskt gress og kvister om sommeren, høy og brake om vinteren. Kjøkkenavfall og grønnsaker er fint i tillegg til det andre. Dersom du driver avl bør du gi kraftfor i tillegg.
  Friskt vann er en selvfølge.
 8. Dersom du skulle bli trøtt, så vit at det er ingen skam.
  – Så lenge du sørger for at kaninene ikke lider under det. Sørg for at disse blir avhendet på beste vis.
 9. Meld deg straks inn i nærmeste kaninalslag.

Dette er ikke ment å være noen «lover», bare en liten rettesnor for ferske oppdrettere.

– Lykke til –