Vestlandsutstillingen 2018

Katalog med poengsummer og resultatlister for Vestlandsutstillingen 13.01.2018 – 14.01.2018

Katalog med poengsummer
Resultatliste Klasse L Kolleksjoner,
Stammer, Grupper og Enkeltdyr
Resultatliste Klasse C Enkeltdyr

Best in show, dvergvedder hunn 96 p, eies av Jonny Kirkebirkeland

Best i motsatt, fransk vedder hann 95,5 p, eies av Marita Tørset

Dommere på utstillingen var Tor Gillerholtmoen og Kjell Helge Jåtun