Medlemsliste

Vi har ryddet i medlemslisten, og de som ikke betalte kontigent innen fristen 01.02, har heller ikke blitt meldt inn til laget sentralt. Noe som betyr at de ikke har mottatt det første medlemsbladet for i år.
De som betaler etter fristen, blir meldt inn etterhvert som betalingen blir registrert.